Ochrona danych

Ochrona danych osobowych

1.Administratorem serwisu internetowego jest firma IDcom Group wykonująca działalność pod adresem ul. Garbary 51/9,  61-869 Poznań

2. Wybrane podstrony serwisu internetowego zawierają formularz (zwany dalej Formularzem) umożliwiający przesyłanie zapytań dotyczących świadczonych usług do IDcom Group. Za pomocą Formularza użytkownik może przesłać do IDcom Group następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę placówki, numer telefonu kontaktowego.

3. Dane osobowe ujawniane w Formularzu są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 ze zm.) po wyrażeniu przez użytkownika zgody na ich wykorzystanie i przetwarzanie za pomocą przycisku „wyślij”, będącego elementem Formularza. Wyrażona w ten sposób zgoda udzielana wyłącznie na rzecz IDcom Group, dla celów statystycznych oraz marketingowych. Administratorem danych osobowych jest firma IDcom Group.

4. Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia. Wgląd, uzupełnienie, uaktualnienie, sprostowanie, wstrzymanie przetwarzania lub usunięcie danych odbywa się na podstawie żądania użytkownika przesłanego na adres poczty elektronicznej biuro@idcom.pl