Tutaj powinien być opis

Narodowy Kongres Nauki, czyli podsumowanie debaty na temat reformy szkolnictwa wyższego!

W dniach 19-20 września w Krakowie odbywa się Narodowy Kongres Nauki, czyli spotkanie polityków, przedstawicieli środowiska akademickiego i ludzi związanych z Oświatą.

Kongres jest podsumowaniem debaty środowiskowej, która odbyła się w dziewięciu ośrodkach akademickich w całej Polsce i trwała prawie rok. Głównym punktem spotkania jest "prezentacja założeń Ustawy 2.0, nowej „konstytucji” dla nauki i szkolnictwa wyższego, która obejmie całość problematyki związanej z tą dziedziną, dziś regulowaną przez cztery różne ustawy". Jakie zmiany systemowe w nauce i szkolnictwie wyższym zakłada reforma? Sprawdziliśmy!

O to najważniejsze założenia reformy szkolnictwa wyższego:

  • uzależnienie wielu możliwości uczelni od kategorii naukowych
  • uczelnie zostaną podzielone na akademickie i zawodowe
  • zostanie wprowadzony nowy organ szkoły wyższej — rada uczelni
  • powstaną szkoły doktoranckie

Czy zmiany forsowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego okażą się dobrym rozwiązaniem? Wydaje się, że niektóre elementy reformy mogą pozytywnie wpłynąć na funkcjonowanie środowiska akademickiego.

Dla uczniów szkół średnich najważniejszą informacją jest możliwość powrotu egzaminów wstępnych na studia. Przy czym wynik egzaminu może maksymalnie stanowić połowę wyniku rekrutacyjnego. Tak więc wyniki maturalne nadal pozostaną głównym czynnikiem decydującym o przyjęciu na studia. Kolejnym ważnym aspektem z punktu widzenia przyszłych studentów, jest zobowiązanie uczelni do podania pełnego katalogu i wysokości opłat, przy rozpoczęciu rekrutacji. Dodatkowo zmianę opłat w trakcie studiów ma podlegać karze.

A co wy sądzicie o nadchodzących zmianach?