Tutaj powinien być opis

Egzamin dojrzałości za trudny dla ponad 40 tysięcy uczniów!

Tegoroczny egzamin maturalny zakończył się sukcesem dla 84,5 proc. absolwentów — poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. W porównaniu do poprzedniego roku wynik może zaskakiwać, ponieważ w 2016 roku matury nie zdało 39 651, czyli 15% wszystkich osób, które przystąpiły do egzaminu dojrzałości.

Maturę w maju i czerwcu zdawało 259 037 tegorocznych absolwentów szkół średnich, a ponad 47 tysięcy uczniów przystąpiło ponownie do egzaminów w sesji poprawkowej w sierpniu 2017 roku. Były to osoby, które w maju i czerwcu nie zdały egzaminu z jednego z przedmiotów obowiązkowych.

W sumie egzamin dojrzałości zdało 218 779 absolwentów, czyli 84,5 proc. Wszystkich osób, które przystąpiły w tym roku do matury. Egzaminu maturalnego nie zdało 40 258 absolwentów, czyli 15,5 proc. wszystkich zdających.

Znacznie większy wskaźnik zdawalności odnotowano wśród absolwentów liceów - 89% uczniów. Najsłabiej wypadł egzamin z matematyki, który zakończył się sukcesem dla 86% absolwentów szkół średnich (90 proc. z LO i 79 proc. z technikum).

Wszystkim tegorocznym absolwentom, którzy zdali maturę, serdecznie gratulujemy.